ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน หน้าเว็บโรงเรียน
1 ดอยเวียงวิทยา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
2 บ้านขุนสรวย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
3 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
4 บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
5 บ้านฝั่งตื้น - สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
6 บ้านมังกาล่า ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
7 บ้านวาวี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
8 บ้านเลาลี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
9 บ้านเหมืองง่า - สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
10 บ้านแม่โมงเย้า ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
11 สพป.เชียงราย เขต2 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู
12 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล เข้าดู

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.