คุยกับผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต2

Read More
SEO

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน
1 ดอยเวียงวิทยา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
2 บ้านขุนสรวย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
3 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
4 บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
5 บ้านฝั่งตื้น - สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
6 บ้านมังกาล่า ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
7 บ้านวาวี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
8 บ้านเลาลี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
9 บ้านเหมืองง่า - สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
10 บ้านแม่โมงเย้า ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
11 สพป.เชียงราย เขต2 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล
12 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป.เชียงราย เขต 2 ดูข้อมูล

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.